Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων

 

 

 

 

Μαρία Μουντρίδου - Επίκουρη Καθηγήτρια

  ΑΣΠΑΙΤΕ | Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων         

Αρχική Σελίδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκπαίδευση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις

Αναφορές

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων

Ν. Ηράκλειο, 141 21, Αττική

Τηλ.: +30 210 2896-923

e-mail: mariam@aspete.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://education.aspete.gr/users/mariam/

 

Εκπαίδευση

1996 : Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2002 : Διδακτορικό ΔίπλωμαΤμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ευφυή Διδακτικά Συστήματα (ΕΔΣ), Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων (ΠΣΥ), Εργαλεία συγγραφής ΕΔΣ και ΠΣΥ

Διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές και συστήματα  

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Μοντελοποίηση Χρηστών

 

Διδασκαλία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2006-)

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΚΠΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ: Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες», 2006-)

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2006-)

Πληροφορική και Εκπαίδευση (ΕΑΠ, 2007-2008)

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ (Σχολή Ικάρων, 2005-2007)

Πληροφορική (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 2003-2004)

Πληροφορική, Διαδικασιακός Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, 2002-2007)

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Παν. Πειραιώς-ΕΚΠΑ: Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας», 2002-2005)

Ηλεκτρονικό Σχολείο (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-2004)
 

 

Τελευταία ενημέρωση: 28.10.2010