Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων

 

 

 

 

Μαρία Μουντρίδου - Επίκουρη Καθηγήτρια

  ΑΣΠΑΙΤΕ | Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων         

Αρχική Σελίδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκπαίδευση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις

Αναφορές

 

Αναφορές

Αυτή είναι μία λίστα με δημοσιευμένες εργασίες που αναφέρουν το ερευνητικό μου έργο.

Σύνολο καταγεγραμμένων αναφορών: 150

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-10

Δείτε τις αναφορές μου από τον μελετητή του Google

 

 

Alexandris, N., Virvou, M. & Moundridou, M. (1998): A Multimedia Tool for Teaching Geometry at Schools. In: Ottmann, T. & Tomek, I. (eds.): Proceedings of ED-MEDIA 98, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Vol. 2. AACE, Charlottesville VA, 1546-1548.

1.      Otsuki, Y., Bandoh, H., Kato, N. & Nakagawa, M. (2002): A prototyping of educational employing group competition on an interactive electronic whiteboard. Information Processing Society of Japan - IPSJ SIGNotes Computers in Education. 065. 9-16.

2.      Prince, R. (2003): E-SIT: An Intelligent Tutoring System For Equation Solving. Available at: http://www.amzi.com/articles/e-sit.doc.

3.      Otsuki, Y., Bandoh, H., Kato, N., Indurkhya, B. & Nakagawa, M. (2004): Educational software employing group competition using an interactive electronic whiteboard. Journal of Interactive Learning Research. 15(3). 257-269.

4.      Lloret, J., Garcia, M., Bri, D. & Coll, H. (2009). Using Multimedia Activities for Homework and in-Class Exercises to improve the results of university students. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education. 6(1). 22-32.

Virvou, M. & Moundridou, M. (1999): An authoring tool for Algebra-related domains. In: Bullinger, H.-J., Ziegler, J. (eds.): Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design, Proceedings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International '99, Vol. 2. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah NJ, 647-651.

5.      Galeev, I. K., Sosnovsky, S.A. & Chepegin, V. A. (2001): ITS Design Technology for the Broad Class of Domains. In: Okamoto, T., Hartley, R., Kinshuk & Klus, J.P. (eds.): IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies; Issues, Achievements, and Challenges - ICALT 2001, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, 431-432.

Virvou, M. & Moundridou, M. (2000): A Web-based authoring tool for Algebra-related Intelligent Tutoring Systems. Educational Technology & Society.  3(2). 61-70.

6.      Ludgren-Cayrol, K., Paquette, G., Miara, A., Bergeron, F., Rivard, J. & Rosca, I. (2001): Explor@ Advisory Agent: Tracing the Student’s Trail. In: Proceedings of WebNet 2001, World Conference on the WWW And the Internet, October 23-27, Orlando, Florida, U.S.A.

7.      Belmonte, M.V., Guzmán, E., Mandow, L., Millán, E., & Pérez de la Cruz, J.L.  (2002). Automatic Generation of Problems in Web-Based Tutors. In Jain, L.C., Howlett, R.J. & Tonfoni, G. (eds.): Virtual Environments for Teaching and Learning. World Scientific Publishing. 237-282.

8.      Coffey, J.W. (2002). A Knowledge-Based Instructional Assistant to Accompany LEO: A Learning Environment Organizer. In: Proceedings of the Fifteenth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference - FLAIRS-02. AAAI Press. 289–293.

9.      Kosba, E.M. (2002): Generating Computer-Based Advice in Web-Based Distance Education Environments. 6th Human Centred Technology Workshop, London, September 26th-27th 2002.

10.   Bradley, J.-C., McEachron, D., Dorsey, D., Samuel, B., Babu, S., Boecker, J., Haghkar, M. & Bhatt, J. (2003): The use of SMIRP for the rapid design and implementation of pedagogical constructs: Case study of a question-answer-reference framework. Educational Technology & Society. 6(1). 74-82.

11.   Cunha, S. & Belo, O. (2003). Bringing Mobility to Intelligent Tutoring Systems. In Williams, R. (ed.): Proceedings of the 2nd European Conference on e-Learning. Academic Conferences International. 133-140.

12.   Kosba, E., Dimitrova, V. & Boyle, R. (2003): Using Fuzzy Techniques to Model Students in Web-Based Learning Environments. In: Palade, V., Howlett, R.J. & Jain, L.C. (eds.): Proceedings of the 7th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information & Engineering Systems - KES 2003, Lecture Notes in Artificial Intelligence - LNAI Vol. 2774, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 222-229.

13.   Canto, N.F. & Netto, M.L. (2004): The Use of Authoring Tools for Construction of Intelligent Tutoring Systems. In Proceedings of CONAHPA: Congresso Nacional de Ambientes Hipermidia para Aprendizagem, June 21-24, Florianopolis SC.

14.   Kosba, E., Dimitrova, V., Boyle, R. (2004). Using Fuzzy Techniques to Model Students in Web-Based Learning Environments. International Journal of Artificial Intelligence Tools (Special issue on Intelligent Web-Based Learning Systems).

15.   Vasilakos, T., Devedzic, V., Kinshuk & Pedrycz, W. (2004): Computational Intelligence in Web-Based Education: A Tutorial. Journal of Interactive Learning Research. 15(4). 299-318.

16.   Yacci, M. & Lutz, P. (2004): Conversational Diagnostic Agent. In Proceedings of ED-Media 2004 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 21-26, Lugano, Switzerland, 776-779.

17.   Railean, E. (2006). The Models of Didactical Process Communications in Traditional and Distance Learning Systems: Analyses the State Of the Art. Turkish Online Journal of Distance Education. 7(3). Article: 9.

18.   Kosba, E., Dimitrova, V., Boyle, R. (2007). Adaptive feedback generation to support teachers in web-based distance education. User Modeling and User-Adapted Interaction. 17(4). 379-413.

19.   Soh, L-K, Fowler, D., Zygielbaum, A.I. (2007). The Impact of the Affinity Learning Authoring Tool on Student Learning. Journal of Educational Technology Systems. 36(1). 29 - 62.

20.   Lafifi, Y. & Touil, G. (2010). Study of the Impact of Collaboration among Teachers in a Collaborative Authoring System. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 9(2010). 113-132.

Virvou, M. & Moundridou, M. (2000): Modelling the instructor in a Web-based authoring tool for Algebra-related ITSs. In: Gauthier, G., Frasson, C. & VanLehn, K. (eds.): Intelligent Tutoring Systems: Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Tutoring Systems - ITS 2000, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1839, Springer, Berlin, 635-644.

21.   Kurhila, J. (2001): Evaluation of faculty workload for various methods in computer science education. In: Proceedings of the first annual Finnish/Baltic Sea conference on Computer Science Education, Kolin Kolistelut - Koli Calling 2001.

22.   Belmonte, M.V., Guzmán, E., Mandow, L., Millán, E., & Pérez de la Cruz, J.L.  (2002). Automatic Generation of Problems in Web-Based Tutors. In Jain, L.C., Howlett, R.J. & Tonfoni, G. (eds.): Virtual Environments for Teaching and Learning. World Scientific Publishing. 237-282.

23.   Rosselle M., Gillois P., Morinet-Lambert J. & Kohler F. (2002): A Reference-Frame for Installing the Student's Computer to Access a Virtual Medicine University. In: Technologies de l’Information et de la Communication dans les Enseignements d’ingénieurs et dans l’industrie - TICE 2002, 39-46.

24.   Abdullah, S.C.  (2003). Student Modelling By Adaptive Testing - A Knowledge-Based Approach. Ph.D. Thesis. The University Of Kent at Canterbury.

25.   Henderson, L. (2007). Shaping the research agenda with cyber research assistants. In: Gibson, D., Aldrich, C. & Prensky, M. (eds.): Games and Simulations in Online Learning: Research and Development Frameworks. Idea Group Inc (IGI). 366-384.

26.   Alonso, M., Cruz-Rivera, A. & Barcelo, G. (2009). An Artificial Intelligence Based Model for Algebra Education. In Proceedings of the Fifth International Joint Conference on Networked Computing and Advanced Information Management. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 1492-1498.

27.   Howell, S. & Veale, T. (2009). Designing serious games with linguistic resources. In: Proceedings of the 4th international Conference on Foundations of Digital Games - FDG '09, ACM, New York, NY, 291-298.

Virvou, M. & Moundridou, M. (2001): Student and Instructor Models: Two Kinds of User Model and their Interaction in an ITS Authoring Tool. In: Bauer, M., Gmytrasiewicz, P. & Vassileva, J. (eds.): User Modeling 2001: Proceedings of the 8th International Conference UM2001, Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), Vol. 2109, Springer, Berlin, 158-167.

28.   Belmonte, M.V., Guzmán, E., Mandow, L., Millán, E., & Pérez de la Cruz, J.L.  (2002). Automatic Generation of Problems in Web-Based Tutors. In Jain, L.C., Howlett, R.J. & Tonfoni, G. (eds.): Virtual Environments for Teaching and Learning. World Scientific Publishing. 237-282.

29.   Rosatelli, M. & Azevedo Tedesco, P. (2003). Diagnosticando o Usuário para Criação de Sistemas Personalizáveis. In: SBC2003 Anais do XXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Available online at: ftp://ftp.inf.pucpcaldas.br/pub/CDs/SBC2003/pdf/arq0023.pdf

30.   Danchak, M.M. (2004). Using Adaptive Hypermedia to Match Web Presentation to Learning Styles. In Bourne, J.R. & Moore, J.C. (eds): Elements of Quality Online Education: Quality of Online Education. Vol. 5. Sloan Consortium.

31.   Quarteroni, S. (2005). Adaptive Question Answering with a Dialogue Interface. Qualifying Dissertation for upgrade to the status of Ph.D. Artificial Intelligence Group, Department of Computer Science, University of York, UK.

32.   Yakimchuk, V. (2006). Entwicklung einer intelligenten computergestützten Lernumgebung für die elektrotechnische Grundlagenausbildung. Ph.D. thesis. Technischen Universität Ilmenau.

33.   Quarteroni, S. (2007). Advanced Techniques For Personalized, Interactive Question Answering. Ph.D. Thesis, Department of Computer Science, University of York, UK.

Virvou, M. & Moundridou, M. (2001): Adding an instructor modelling component to the architecture of ITS authoring tools. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 12. 185-211.

34.   Ainsworth, S., Major, N., Grimshaw, S., Hayes, M., Underwood, J., Williams, B. & Wood, D. (2003): REDEEM: Simple Intelligent Tutoring Systems from Usable Tools. In: Murray, T., Blessing, S. & Ainsworth, S. (eds.): Authoring Tools For Advanced Technology Learning Environments, Kluwer Academic Publishers, 205-232.

35.   Csizmadia, V. (2003). Constructing an Authoring Tool for Intelligent Tutoring Systems with Hierarchical Domain Models. MSc. thesis. Department of Computer Science, Worcester Polytechnic Institute.

36.   Georgouli, K. & Paraskakis, I. (2003). Authoring an Adaptive Web-based Tutor. In Proceedings of the 11th International PEG Conference - Powerful ICT Tools for Teaching and Learning.

37.   Huapaya, C.R., Arona, G.M. & Lizarralde, F.A. (2003). Towards an Explicit Instructor Model. In Proceedings of ASAI2003 - Simposio Argentino de Inteligencia Artificial. Available online at: http://www.frcu.utn.edu.ar/deptos/depto_3/32JAIIO/asai/asai_23.pdf

38.   Murray, T. (2003). An Overview of Intelligent Tutoring System Authoring Tools: Updated analysis of the state of the art. Chapter 17 in Murray, T., Blessing, S. & Ainsworth, S. (Eds.). Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

39.   Rodríguez, A. (2003). A combination of topics and resources in a hypermedia ITS for teaching multi-criteria complex decision-making skills. In: Kinshuk, Chan, T.-W., Law, N. & Yang, J.-C. (eds.): Proceedings of the Doctoral Student Consortium in conjunction with the International Conference on Computers in Education (ICCE2003). Massey University, Palmerston North, New Zealand, 1-4.

40.   Rodríguez, A., Aïmeur, E. & Vázquez-Abad, F. (2003). Training Teachers in Teaching Decision-Making Skills. In: Méndez-Vilas, A., Mesa González, J.A. & Mesa González, J. (eds.): Proceedings of the II International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education (m-ICTE2003), Vol. III. Junta De Extremadura, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Badajoz, Spain, 1964-1968.

41.   Vazquez-Abad F., Rodriguez A. & Aimeur E. (2003). Training the Teacher: A New Approach for Authoring ITSs for Teaching Decision-Making. In: Proceedings of the International Conference on Open and Online Learning (ICOOL2003).

42.   Yacef, K. (2003). Experiment and Evaluation Results of the Logic-ITA. The University of Sydney: Technical Report Number 542, ISBN 1 86487 612 3.

43.   Merceron, A., & Yacef, K. (2004). Mining Student Data Captured from a Web-Based Tutoring Tool: Initial Exploration and Results. Journal of Interactive Learning Research. 15(4). 319-346.

44.   Mymic Llc (2004). Outstanding Research Issues in Intelligent Tutoring Systems. Scientific and Technical Report. (Final Report Submitted To Simulation Technology Center At US Army Rdecom).

45.   Huapaya, C.R., Arona, G.M. & Lizarralde, F.A. (2005). Sistemas Tutoriales Inteligentes Aplicados a Dominios de la Ingeniería. JEITICS 2005 - Primeras Jornadas de Educación en Informática y TICS en Argentina. 110-114.

46.   Yacef, K. (2005). The Logic-ITA in the Classroom: A Medium Scale Experiment. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 15(1). 41-62.

47.   Liu, C.-L. (2006). Using Bayesian Networks for Student Modeling. In Alkhalifa, E.M. (ed.): Cognitively Informed Systems: Utilizing Practical Approaches to Enrich Information Presentation and Transfer. Idea Group Inc. 283-309.

48.   Heift, T. & Schulze, M. (2007). Errors and Intelligence in Computer-Assisted Language Learning: Parsers and Pedagogues. Routledge, Taylor & Francis Group, NY.

49.   Zipitria, I., Larrañaga, P., Armañanzas, R., Arruarte, A. & Elorriaga, J.A. (2008). What is behind a summary-evaluation decision? Behavior Research Methods. 40(2). 597-612.

50.   Rodriguez A. (2008). Generation, testing and recommendation of teaching materials using classification learning. International Journal of Advanced Media and Communication. 2(3). 308-324.

51.   Soh, L-K & Blank, T. (2008). Integrating Case-Based Reasoning and Meta-Learning for a Self-Improving Intelligent Tutoring System. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 18(1). 27-58.

52.   Verbert, K., Wiley, D. & Duval, E. (2009). A Methodology and Framework for the Semi-automatic Assembly of Learning Objects. In: Cress, U., Dimitrova, V. & M. Specht (Eds.): Learning in the Synergy of Multiple Disciplines (Proceedings of the 4th European Conference on Technology Enhanced Learning – EC-TEL 09), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5794, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 757–762.

53.   Bourdeau, J. & Grandbastien, M. (2010). Modeling Tutoring Knowledge. In: Nkambou, R., Bourdeau, J. & Mizoguchi, R. (eds.): Advances in Intelligent Tutoring Systems, Studies in Computational Intelligence, Vol. 308, Springer, Berlin/Heidelberg, 123-143.

Virvou, M., Tsiriga, V. & Moundridou, M. (2001): Adaptive Navigation Support in a Web-Based Software Engineering Course. In: Spyrou, C. (ed.): Proceedings of the 2nd International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 333-338.

54.   Kilfoil, M., Ghorbani, A., Xing, W., Lei, Z., Lu, J., Zhang, J. & Xu, X. (2003). Toward An Adaptive Web: The State of the Art and Science. In Proceedings of the 1st Annual Conference on Communication Networks & Services Research - CNSR 2003. 119-130.

55.   Zhang, J. & Ghorbani, A.A. (2007). GUMSAWS: A Generic User Modeling Server for Adaptive Web Systems. In Proceedings of the Fifth Annual Conference on Communication Networks and Services Research (CNSR '07). 117-124.

Moundridou, M. & Virvou, M. (2001): Evaluating the Impact of Interface Agents in an Intelligent Tutoring Systems Authoring Tool. In: Avouris, N. & Fakotakis, N. (eds.): Advances in Human-Computer Interaction I: Proceedings of the Panhellenic Conference with International participation in Human-Computer interaction - PC-HCI 2001, Typorama Publications, Patras, 371-376.

56.   Lincicum, J. (2003). Developing an Interface Agent for a Library Website. Master of Science in Education thesis. Information Technology, Western Oregon University.

57.   Hernández, Á., López, B., Díaz, D., Fernández, R., Hernández, L. & Caminero, J. (2007). A “person” in the interface: effects on user perceptions of multibiometrics. In: Proceedings of the Workshop on Embodied Language Processing. Association for Computational Linguistics. 33–40.

Moundridou, M. & Virvou, M. (2001): Authoring and Delivering Adaptive Web-Based Textbooks using WEAR. In: Okamoto, T., Hartley, R., Kinshuk & Klus, J.P. (eds.): IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies; Issues, Achievements, and Challenges - ICALT 2001, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, 185-188.

58.   Naber, L. & Köhle, M. (2003). E-nhance lectures. Journal of Digital Information. 3(4).

59.   Albalooshi, F. (2004). Virtual Education Seriously Considered. The International Arab Journal of Information Technology. 1(1). 108-116.

60.   Garcia, F.J. & Garcia, J. (2005). Educational hypermedia resources facilitator. Computers & Education. 44(3). 301-325.

61.   Gamalel-Din, S. & Al-Saad, F. (2008). Smart E-NoteBook: An Adaptive Hypermedia Learning Material Management Environment. In: Remenyi, D. (ed.): Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning, Vol. 1, Academic Publishing Ltd, Reading, UK, 379-389.

62.   Gutiérrez, S., Mavrikis, M. & Pearce, D. (2008). A Learning Environment for Promoting Structured Algebraic Thinking in Children. In: Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies – ICALT 2008, IEEE Computer Society  Washington, DC, USA, 74-76.

Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): Authoring Intelligent Tutoring Systems over the World Wide Web. In: Proceedings of the 2002 First International IEEE Symposium ‘Intelligent Systems’ - IS’2002, Vol. I, IEEE, 160-165.

63.   Yong, Z. & Zhijing, L. (2003). A Model of Web Oriented Intelligent Tutoring System for Distance Education. In: Proceedings of the 5th International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications - ICCIMA'03, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 78-83.

64.   Canto, N.F. & Netto, M.L. (2004): The Use of Authoring Tools for Construction of Intelligent Tutoring Systems. In Proceedings of CONAHPA: Congresso Nacional de Ambientes Hipermidia para Aprendizagem, June 21-24, Florianopolis SC.

65.   Alotaiby, F.T., Chen, J.X., Wechsler, H., Wegman, E.J. & Sprague, D. (2005). Adaptive Web-Based Learning System. 12th IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS'05). 423-430.

66.   Chee, K-S. & Phon-Amnuaisuk S. (2005). Intelligent Learning Environment: Building Hybrid System from Standard Application and Web Application. In Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'05). 506-510.

67.   Zhao, C., Sun, Z., Liu, Q., Shang, C & Shen, D. (2005). Initializing Students Models for the Online Network Educational Systems. 35th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. October 19 – 22, 2005, Indianapolis, IN.

68.   Phon-Amnuaisuk, S. & Siong, C.K. (2007). Web-based Music Intelligent Tutoring Systems. In: Ng, K. & Nesi, P. (eds.): Interactive Multimedia Music Technologies. Idea Group Inc (IGI). 231-248.

Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): Evaluating the instructor support provided by a Web-based authoring tool for building adaptive courses. In: Petrushin, V., Kommers, P., Kinshuk & Galeev, I. (eds.): IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies; Media and the Culture of Learning - ICALT 2002, IEEE Computer Society, Palmerston North, New Zealand, 408-413.

69.   Piramuthu, S. (2004). Knowledge-Based web-enabled Agents and Intelligent tutoring Systems. In Remenyi, D. (ed.): Proceedings of the 3rd European Conference on e-Learning. Academic Conferences International. 327-334.

Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): WEAR: A Web-Based Authoring Tool for Building Intelligent Tutoring Systems. In Vlahavas, I.P. & Spyropoulos, C.D. (eds.): Proceedings (Companion Volume) of the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN-2002, A.T.E.I. of Thessaloniki, Thessaloniki, 203-214.

70.   Mymic Llc (2004). Outstanding Research Issues in Intelligent Tutoring Systems. Scientific and Technical Report. (Final Report Submitted To Simulation Technology Center At US Army Rdecom).

71.   Sadat, Η. & Ghorbani, Α.Α. (2004). On the evaluation of adaptive web systems. In Proceedings of the Second International Workshop on Web-based Support Systems - WSS04 (in conjunction with AI 2004). Beijing, China, September 2004.

72.   Aguilar-Burguete, G. & Kaijiri, K. (2006). Static Adaptations of Personalization Factors Included In the Development of an Adaptive Web-Based Tutorial. Interactive Educational Multimedia.12. 8-16.

73.   Aguilar, G. & Kaijiri, K. (2007). Fundamental Personalization Factors for Adaptive Tutorials. International Journal of Instructional Media. 34(1). 29-38.

74.   Suebnukarn, S., Haddawy, P. & Rhienmora, P. (2008). A collaborative medical case authoring environment based on the UMLS. Journal of Biomedical Informatics. 41 (2008). 318–326.

75.   Katuk, N., Sarrafzadeh, A., & Dadgostar, F. (2009). Effective ways of encouraging teachers to design and use ITS: feature analysis of intelligent tutoring systems authoring tools. In Proceedings of the 6th international Conference on innovations in information Technology (AI-Ain, United Arab Emirates, December 15 - 17, 2009). IEEE Press, Piscataway, NJ, 41-45.

76.   Escudero, H. & Fuentes, R. (2010). Exchanging courses between different Intelligent Tutoring Systems: A generic course generation authoring tool. Knowledge-Based Systems. 23(8). 864-874.

Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): Evaluating the Persona Effect of an Interface Agent in a Tutoring System. Journal of Computer Assisted Learning. 18(3). 253-261.

77.   Baylor, A.L. & Ryu, J. (2003). The API (Agent Persona Instrument) for Assessing Pedagogical Agent Persona. In D. Lassner & C. McNaught (Eds.): Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2003. AACE, Chesapeake VA.

78.   Cavanagh, R.F., Romanoski, J., Giddings, G.J., Harris, M. & Dellar, G.B. (2003). Development of a Rasch Model Scale to Measure Student Information and Communication Technology Learning Self-Reported Outcomes, Behaviours And Attitudes. Proceedings of the 2003 International Education Research Conference, Australian Association for Research in Education, Auckland, New Zealand.

79.   Gauzente, C., & Guilloux, V. (2003). Marketing Relationnel Sur Internet: Quelle Place Pour Les Agents d'Interface? Communications 2003: 2ème journée nantaise de recherche sur le e-marketing. Available online at http://www.iae.univ-nantes.fr/emarket/emarket2003/articlegauzente.doc

80.   Gulz, A. (2003). Thinking Styles and Socially Enriched Learning Material: Differential Effects on Motivation and Memory Performance. Lund University Cognitive Studies - LUCS 102. ISSN 1101 - 8453. Available online at http://asip.lucs.lu.se/ftp/pub/LUCS_Studies/LUCS102_inlaga.pdf

81.   Jonasson, M. (2003). Animerade pedagogiska agenters utseende - några aspekter på hur de kan och bör se ut. Lund University. Available online at http://213.80.36.53/temp/filosofen3/files/ eventfile124.pdf

82.   Kim, M. & Ryu, J. (2003). Meta-Analysis of the Effectiveness of Pedagogical Agent. In D. Lassner & C. McNaught (Eds.): Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2003. AACE, Chesapeake VA. 479-486.

83.   Pei-Chen Sun & Yann-Lin Huang (2003). The effect of third dimension virtual characters to cognitive spontaneity of primary students. Proceedings of the international conference GCCCE 2003 (Global Chinese Conference on Computers in Education).

84.   Swartz, L. (2003). Why People Hate the Paperclip: Labels, Appearance, Behavior, and Social Responses to User Interface Agents. Honor's Thesis for Symbolic Systems Program, Stanford University. Available online at http://xenon.stanford.edu/~lswartz/paperclip/paperclip.pdf

85.   Cavanagh, R., Reynolds, P., & Romanoski, J. (2004). Information and communication technology learning in the classroom: The influence of students, the class-group, teachers and the home. In Proceedings of the 2004 Annual Conference of the Australian Association for Research in Education. (Symposium on School renewal: Issues concerning professional responsibility, personal responsibility and pedagogy for improving the lives of students, teachers and school leaders). Available online at http://www.aare.edu.au/04pap/cav04445.pdf

86.   Christoph, N. (2004). Empirical Evaluation Methodology for Embodied Conversational Agents. In Ruttkay, Z. & Pelachaud, C. (eds.): From Brows to Trust: Evaluating Embodied Conversational Agents. Kluwer Academic Publishers. 67-100.

87.   Gerhard, M., Moore, D., & Hobbs, D. (2004). Embodiment and Copresence in Collaborative Interfaces. International Journal of Human Computer Studies, Elsevier Science. 61(4). 453-480.

88.   Mahmood, A.K. & Ferneley, E. (2004). Creating a ‘Chemistry’ Between Human and Animated Software Agents in e-Learning Environments: An Exploratory Case Study. In Remenyi, D. (ed.): Proceedings of the 3rd European Conference on e-Learning. Academic Conferences International. 559-568.

89.   Mahmood, A.K. & Ferneley, E. (2004). Can avatars replace the trainer? A case study evaluation. ICEIS 2004 - Proceedings of the Sixth International Conference on Enterprise Information Systems. 208-213.

90.   Ruttkay, Z., Dormann, C. & Noot, H. (2004). Embodied Conversational Agents on a Common Ground. In Ruttkay, Z. & Pelachaud, C. (eds.): From Brows to Trust: Evaluating Embodied Conversational Agents. Kluwer Academic Publishers. 27-66.

91.   Beheshti, J., Bowler, L., Large, A. & Nesset, V. (2005). Towards An Alternative Information Retrieval System for Children. In Spink, A. & Cole, C. (eds.): New Directions in Cognitive Information Retrieval. Springer. 139-165.

92.   Berry, D.C., Butler, L.T. & de Rosis, F. (2005). Evaluating a realistic agent in an advice-giving task. International Journal of Human-Computer Studies. 63(3). 304-327.

93.   Clark, R.E. & Choi, S. (2005). Five Design Principles for Experiments on the Effects of Animated Pedagogical Agents. Journal of Educational Computing Research. 32(3). 209 – 225.

94.   Clark, R.E. & Feldon, D.F. (2005). Five Common but Questionable Principles of Multimedia Learning. In Mayer, R. (Ed.) Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

95.   Gerhard, M., Moore, D. & Hobbs, D. (2005). Close encounters of the virtual kind: Agents simulating copresence. Applied Artificial Intelligence. 19(3-4). 393-412.

96.   Gulz, A. (2005). Social enrichment by virtual characters - differential benefits. Journal of Computer Assisted Learning. 21(6). 405-418.

97.   Liu, C. & Dafoulas, G.A. (2005). A Framework of Using Online Portfolio to Provide Learner and Learning Support in e-Learning. In: Proceedings of Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'05), 18-22.

98.   Moreno, R. (2005). Multimedia Learning with animated Pedagogical Agents. In Mayer, R. (ed.): The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge University Press. 507-524.

99.   Ryu, J. & Baylor, A.L. (2005). The Psychometric Structure of Pedagogical Agent Persona. Tech., Inst., Cognition and Learning. Vol. 2. 291-319.

100. Gulz, A. & Haake, M. (2006). Design of animated pedagogical agents - A look at their look. International Journal of Human-Computer Studies. 64(4). 322-339.

101. MacLeod, S., O’Day, T., Goldman, S.R., Kehoe, C., Sanchez, L., Soto, M., Mascorro, L., Allende, F., Perez, M., Arias, I. & Smylie, L. (2006). Sustaining Children’s Interest in a Virtual Peer Storytelling Context. In: Proceedings of the 2006 American Educational Research Association Conference – AERA 2006.

102. Mahmood, A.K. & Ferneley, E. (2006). The use of animated agents in e-learning environments: an exploratory, interpretive case study. ALT-J, Research in Learning Technology. 14(2). 153–168.

103. Ferneley, E. & Mahmood, K. (2007). Avatars, student friend, lecturer foe? The use of avatars to support teaching and learning. In: Khosrow-Pour, M. & Khosrowpour, M. (eds.): Emerging Trends And Challenges in Information Technology Management: 17th Annual Information Resources Management Association (IRMA) International Conference. 415 -417.

104. Heller, B. & Procter, M. (2007). Conversational Agents and Learning Outcomes: An Experimental Investigation. In C. Montgomerie & J. Seale (Eds.): Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2007. Chesapeake, VA: AACE. 945-950.

105. Lee, T. Y., Chang, C. W., & Chen, G. D. (2007). Building an Interactive Caring Agent for Students in Computer-based Learning Environments. In Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007). 300-304.

106. Murano, P. & Holt, P. (2007). Anthropomorphic Feedback in User Interfaces: The Effect of Personality Traits, Context and Grice's Maxims on Effectiveness and Preferences. International Journal of Technology and Human Interaction. 3(4). 52-63.

107. Reidsma, D., Ruttkay, Z.M. & Nijholt, A. (2007). Challenges for Virtual Humans in Human Computing. In: AI for Human Computing. Lecture Notes in Artificial Intelligence (4451). Springer Verlag, Berlin. 316-338.

108. van Vugt, H.C., Konijn, E.A., Hoorn, J.F., Keur, I. & Eliëns, A. (2007). Realism is not all! User engagement with task-related interface characters. Interacting with Computers. 19(2). 267-280.

109. Yee, N., Bailenson, J.N., Rickertsen, K. (2007). A meta-analysis of the impact of the inclusion and realism of human-like faces on user experiences in interfaces. In conference proceedings on Human Factors in Computing Systems CHI 2007. ACM. April 28 - May 3, San Jose, California, USA.

110. Cavanagh, R.F. & Romanoski, J.T. (2008). Linking Student Behaviours and Attitudes Towards Information and Communication Technology with Learning Processes. Teacher Instruction and Classroom Environment. In Velliotis, E.P. (ed.): Classroom Culture and Dynamics. Nova Science Publishers. 19-47.

111. Chien, T.C., Md.Yunus, A.S., Wan Ali W.Z. & Bakar, Ab. R. (2008). The Effect of an Intelligent Tutoring System (ITS) on Student Achievement in Algebraic Expression. International Journal of Instruction. 1(2). 25-38.

112. Hubal, R.C., Fishbein, D.H., Sheppard, M.S., Paschall, M.J., Eldreth, D.L. & Hyde, C.T. (2008). How do varied populations interact with embodied conversational agents? Findings from inner-city adolescents and prisoners. Computers in Human Behavior. 24(3). 1104-1138.

113. Moreno, R. (2008). Animated pedagogical agents: How do they help students construct knowledge from interactive multimedia games? In R. Lowe & W. Schnotz (Eds.): Learning with animation: Research Implications for Design. New York: Cambridge University Press. 183-207.

114. Wouters, P., Paas, F. & van Merriënboer, J.J.G (2008). How to Optimize Learning from Animated Models: A Review of Guidelines Based on Cognitive Load. Review of Educational Research. 78(3). 645-675.

115. Chin, K.-Y., Lin, J.-M., Hong, Z.-W., Lin, K.-T. & Lee, W.-T. (2009). Developing an IDML-Based Embodied Pedagogical Agent System for Multimedia Learning. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Hybrid Intelligent Systems. Vol. 1. 37-41.

116. Ip, Β., Capey, Μ., Baker, Α. & Carroll, J. (2009). Evaluating coursework in computer games degrees: Students and assessors as virtual characters. Australasian Journal of Educational Technology. 25(1). 80-100.

117. Murano, P. & Holt, P. (2009). Anthropomorphic Feedback in User Interfaces: The Effect of Personality Traits, Context and Grice's Maxims on Effectiveness and Preferences. In: P. Zaphiris & C.S. Ang (Eds.): Cross-Disciplinary Advances in Human Computer Interaction: User Modeling, Social Computing, and Adaptive Interfaces. Idea Group Publishing. 358-372.

118. Murano, P., Malik, A. & Holt, P.O. (2009). Evaluation of anthropomorphic user interface feedback in an email client context and affordances. In: Proceedings of the 11th International Conference on Enterprise Information Systems, 6-10 May 2009, Milan, Italy.

119. Qiu, L. & Benbasat, I. (2009). Evaluating Anthropomorphic Product Recommendation Agents: A Social Relationship Perspective to Designing Information Systems. Journal of Management Information Systems. 25(4). 145-182. 

120. Yoo, K.-H. & Gretzel, U. (2009). The Influence of Virtual Representatives on Recommender System Evaluation. AMCIS (Americas Conference on Information Systems) 2009 Proceedings. Paper 533. Available at: http://aisel.aisnet.org/amcis2009/533

121. Woo, H. (2009). Designing multimedia learning environments using animated pedagogical agents: factors and issues. Journal of Computer Assisted Learning. 25(3). 203-218.

122. Domagk, S. (2010). Do Pedagogical Agents Facilitate Learner Motivation and Learning Outcomes? Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications. 22(2). 84-97.

123. Kim, Y. & Wei, Q. (2010). The Impact of Learner Attributes and Learner Choice in an Agent-Based Environment. Computers & Education. In press, doi:10.1016/j.compedu.2010.09.016

124. Miksatko, J., Kipp, K.H. & Kipp, M. (2010). The Persona Zero-Effect: Evaluating virtual character benefits on a learning task. In: Allbeck, J., Badler, N., Bickmore, T., Pelachaud, C. & Safonova, A. (Eds.): Intelligent Virtual Agents, (Proceedings of the 10th International Conference, IVA 2010), Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), Vol. 6356, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 475–481.

125. Moreno, R., Reislein, M. & Ozogul, G. (2010). Using Virtual Peers to Guide Visual Attention during Learning. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications. 22(2). 52-60.

126. Murano, P. & Tuah, N. M. (2010). Effectiveness and Preferences of Anthropomorphic Feedback in a Statistics Context. 12th International Conference on Enterprise Information Systems, Madeira, Portugal, 8-12 June. (c) - INSTICC. In Cooperation With ACM SIGCHI.

127. Niewiadomski, R., Demeure, V. & Pelachaud, C. (2010). Warmth, Competence, Believability and Virtual Agents. In: Allbeck, J., Badler, N., Bickmore, T., Pelachaud, C. & Safonova, A. (Eds.): Intelligent Virtual Agents, (Proceedings of the 10th International Conference, IVA 2010), Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), Vol. 6356, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 272–285.

128. Van Vugt, H. C., Bailenson, J. N, Hoorn, J. F., & Konijn, E. A. (2010). Effects of facial similarity on user responses to embodied agents. ACM Transactions on Computer-Human Interaction. 17(2). 1-27.

129. Vanhala, T., Surakka, V., Siirtola, H., Räihä, K.-J., Morel, B. & Ach, L. (2010). Virtual proximity and facial expressions of computer agents regulate human emotions and attention. Computer Animation and Virtual Worlds. 21(3-4). 215-224.

130. Williams, B., Williams, C., Volgas, N., Yuan, B., & Person, N. (2010). Examining the Role of Gestures in Expert Tutoring. In: Aleven, V., Kay, J. & Mostow, J. (eds.): Intelligent Tutoring Systems, Proceedings (Part I) of 10th International Conference - ITS 2010. Lecture Notes in Computer Science - LNCS, Vol. 6094, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 235-244.

Moundridou, M. & Virvou, M. (2003): Analysis and design of a Web-based authoring tool generating Intelligent Tutoring Systems. Computers & Education. 40(2). 157-181.

131. Grüter, B.M., Loviscach, J., Risse, T., Vatterrott, H.-R., & Wilkens, U. (2003). teleVISE: Online Process-Oriented Mathematics Learning for Engineering Courses. In: Proceedings of the International Conference on Engineering Education – ICEE 2003. Valencia, Spain.

132. Mavrikis, M., Maciocia, A., Abela, D. & Lee, J. (2003). User-centred design and development of an applied web-based ITS. In: Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies - ICALT 2003. 364-365.

133. Vatterrott, H.-R., Loviscach, J., Grüter, B.M., Risse, T., & Wilkens, U. (2003). teleVISE: Mobile elektronische Unterstützung für den tutoriell begleiteten Übungsbetrieb im Fach Mathematik. In: Knop, J.V., Haverkamp, W., Jessen, E. (eds.): Security, E-Learning, E-Services, GI Lecture Notes in Informatics, Springer. 403–410.

134. Yalin, Y. (2003). Development of an Intelligent Tutoring System for Distance Education at Master’s Level. M.Sc. Thesis, Department of Science and Technology Policy Studies, Middle East Technical University. Available online at: etd.lib.metu.edu.tr/upload/12604919/index.pdf

135. Hatzilygeroudis, I., & Prentzas, J. (2004). Using a hybrid rule-based approach in developing an intelligent tutoring system with knowledge acquisition and update capabilities. Expert Systems with Applications, Elsevier. 26(4). 477-492.

136. Gulz, A. (2004). Benefits of Virtual Characters in Computer Based Learning Environments: Claims and Evidence. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 14(3-4). 313 – 334.

137. Stefansson, G. (2004). The tutor-web: An educational system for classroom presentation, evaluation and self-study. Computers & Education. 43(4). 315-343.

138. Garcia, F.J. & Garcia, J. (2005). Educational hypermedia resources facilitator. Computers & Education. 44(3). 301-325.

139. Odejobi,O.A. & Ogwu, F.J. (2005). Text-to-Speech Synthesis Access to Wed-based Distance Education Resources: Design and Implementation. In: Hamza, M.H. (ed): Artificial Intelligence and Applications -AIA 2005. ACTA Press.

140. Yang, H-L & Ying, M-H (2007). Scoring effect of Online Tests: implications on knowledge management and e-learning. International Journal of Innovation and Learning. 4(1). 40-59.

141. Stockwell, G. (2007). Vocabulary on the move: Investigating an intelligent mobile phone-based vocabulary tutor. Computer Assisted Language Learning. 20(4). 365-383.

142. Chen, C.M. & Duh, L.J. (2008). Personalized web-based tutoring system based on fuzzy item response theory. Expert Systems with Applications. 34(4). 2298-2315.

143. Tabrizi, M.H.N. (2008). Agent and Virtual Reality-based Course Delivery System. In: Proceedings of the Applied Computing Conference - ACC '08, Istanbul, Turkey, May 27-30, 2008. 73-76.

144. Wuensch, K., Aziz, S., Ozan, E., Kishore, M. & Tabrizi, M. (2008). Pedagogical Characteristics of Online and Face-to-Face Classes. International Journal on E-Learning. 7(3). 523-532.

145. Verstegen, D., Barnard, Y. & Pilot, A. (2008). Instructional Design by Novice Designers: Two Empirical Studies. Journal of Interactive Learning Research. 19(2). 351-383.

146. Ying, M-H & Yang, H-L (2008). Computer-Aided Generation of Item Banks Based on Ontology and Bloom’s Taxonomy. In: Li, F., Zhao, J., Shih, T.K., Lau, R., Li, Q. & McLeod, D. (Eds.): Advances in Web Based Learning – Proceedings of the 7th International Conference ICWL 2008. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5145. Springer: Berlin/Heidelberg. 157-166.

147. Παναγιωτακόπουλος, Χρ.,  Παπατέρπος, Χρ. & Παπαθεοδώρου Θ. Σ. (2009). Παρουσίαση ενός συστήματος υπερμέσων για την υποστήριξη του μαθήματος της Ιστορίας: Βασικά χαρακτηριστικά και αξιολόγηση περιεχομένου. Στο: Π. Πολίτης (Ed.): Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» , Βόλος, Απρίλιος 2009. 759-765.

148. Alonso, M., Cruz-Rivera, A. & Barcelo, G. (2009). An Artificial Intelligence Based Model for Algebra Education. In Proceedings of the Fifth International Joint Conference on Networked Computing and Advanced Information Management. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 1492-1498.

Moundridou, M. & Kalinoglou, A. (2008): Using LEGO Mindstorms as an Instructional Aid in Technical and Vocational Secondary Education: Experiences from an Empirical Case Study. In: Dillenbourg, P. & Specht, M. (Eds.): Times of Convergence: Technologies across learning contexts (Proceedings of the 3rd European Conference on Technology Enhanced Learning – EC-TEL 08), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5192, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 312–321.

149. Bilotta, E., Gabriele, L., Servidio, R. & Tavernise, A. (2009). Edutainment Robotics as Learning Tool. In: Pan, Z. & Chang, M. (Eds.): Transactions on Edutainment III, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5940. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 25-35.

150. Ruiz-del-Solar, J. (2009). Robotics-Centered Outreach Activities: An Integrated Approach. IEEE Transactions on Education. 53(1). 38-45.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 28.10.2010