Κ.Παπανικολάου Παπανικολάου Κυπαρισσία (Σίσσυ)

Kαθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - Τηλεκπαίδευσης
Εργαστήριο «Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Παιδαγωγικό Τμήμα
Ανώτατη Σχολή ΠΑιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.E.)

Τηλ. ++3210 2896930
Fax. ++3210 2896745
E-mail: kpapanikolaou-at-aspete.gr
English version

Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά

Google Scholar Προφίλ

Τρέχουσες Δραστηριότητες

20th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2021)
Track 2. Adaptive and Personalised Technology-Enhanced Learning (APTeL@ICALT2021)
online, 12-15 July 2021

13th International Computer Supported Education (CSEDU 2021)
online, 23-25 April 2021

International Conference on Education and New Developments (END 2021)
online, 26-28 June 2021

11th International Conference in Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning
Salamanca, Spain, 6th-8th October 2021

20th European Conference on eLearning (ECEL 2021)
Berlin, Germany, 28-29 October, 20218

5. 15th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2021)
Brighton, UK, 23 - 24 September 2021

1st International Conference on Novelties in Intelligent Digital Systems (NIDS2021)
30 September – 1 October 2021, Athens, Greece.

12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και 10ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»
online, Φλώρινα, 14 - 16 Μαΐου 2021


Κατεβάστε τα πρακτικά


5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»,
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.

AIED Workshop 'Enabling Creative Learning Design: How HCI, User Modelling and Human Factors Help'
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Artificial Intelligence in Education (AIED 2009), Brighton, Ιούλιος 6-10, 2009.

PING'2007 Workshop on Personalisation in e-Learning Environments at Individual and Group Level
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου διεθνούς συνεδρίου User Modeling (UM2007), Κέρκυρα, 25 Ιουνίου 2007.


Επισκεφθείτε τα ψηφιακά Εκπαιδευτικά ΠεριβάλλονταΜΑΘΗΜΑΤΑ

2019-2020

Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο

ΣΠΟΥΔΕΣ


1998 - 2002: Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Τίτλος διατριβής: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων στο Διαδίκτυο
(ΕΚΤ)
1992 - 1995: Διατμηματικό Mεταπτυχιακό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.
Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με τη χρήση πολυμέσων για το μάθημα της Πληροφορικής
1986 - 1991: Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΜΕΛΟΣ ΣΕ EΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ


ΜΕΛΟΣ ΣΕ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A. Περιοδικά
Zalavra, E., Papanikolaou, K. Exploring the potential of the Learning Designer as a Teacher Support Tool. The Electronic Journal of e-Learning, Vol. 17, No.2, pp.107-117 2019. Διαθέσιμο στο EJEL

Moundridou, Μ., Zalavra, E., Papanikolaou, K. and Tripiniotis, A. Collaboratively Developing Open Educational Resources for Engineering Educators in SlideWiki. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), Vol. 9 No. 2, 2019. Διαθέσιμο στο iJEP

Papanikolaou K.A., Makrh K., Roussos P. Learning Design as a vehicle for developing TPACK in blended teacher training on Technology Enhanced Learning, International Journal of Educational Technology in Higher Education, December 2017. Διαθέσιμο στο Springer Open.

Kanelopoulos, J., Papanikolaou, K., and Zalimidis P. Flipping the classroom to increase students’ engagement and interaction in a mechanical engineering course on Machine Design, International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), Vol.7, No.4, 2017. Διαθέσιμο στο iJEP

Papanikolaou K.A., Makrh K., Magoulas G.D., Chinou D., Georgalas A., Roussos P. Synthesizing Technological and Pedagogical Knowledge in Learning Design: a Case Study in Teacher Training on Technology Enhanced Learning, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, Vol. 7, No.1, 2016, pp. 19-32. Διαθέσιμο στο UoC

Papanikolaou, K. Constructing Interpretative Views of Learners’ Interaction Behavior in an Open Learner Model. IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 8, No. 2, 2015, pp. 201-214 (Pdf).

Makri, K., Papanikolaou, K., Tsakiri, A., and Karkanis, S. Blending the Community of Inquiry Framework with Learning by Design: Towards a Synthesis for Blended Learning in Teacher Training. The Electronic Journal of e-Learning, Vol. 12, No. 2, 2014, pp.183-194 Διαθέσιμο στο www.ejel.org

Boubouka, M. and Papanikolaou, K. Alternative assessment methods in technology enhanced project based learning, International Journal of Learning Technology, Vol. 8, No. 3, 2013, pp. 263-296. Published by InderScience publishers.

Papanikolaou, K., Gouli, E. Investigating Influences among Individuals and Groups in a collaborative learning setting. International Journal of eCollaboration, Vol. 9, 1, 2013, pp.9-25.

Papanikolaou, K., Boubouka, M. Promoting collaboration in a Project- Based E-Learning context. Journal of Research on Technology in Education (JRTE), Vol. 43, 2, 2010, pp. 135–155.

Grigoriadou M., Papanikolaou K., Tsaganou G., Gouli E. and Gogoulou A. Introducing innovative e-learning environments in higher education, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 2010, Vol. 20, Nos. 3/4/5, 2010, 337-355.

Papanikolaou, K. and Grigoriadou, M. Combining adaptive hypermedia with project and case based learning. International Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 18 (2), 191-220, 2009. Pdf

Papanikolaou K., Mabbott, A. Bull S., Grigoriadou M. Designing Personalised Educational Interactions Based on Learning / Cognitive Style and Learner Behaviour. Interacting with Computers: The Interdisciplinary Journal of Human-Computer Interaction 18(3), 356-384, 2006. Pdf

Παπανικολάου Κ.A., Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε. Η συμβολή του Διαδικτύου στην ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Θέματα στην Εκπαίδευση, 6 (1), 23-57, 2005. Pdf

Papanikolaou K.A., Grigoriadou M., Kornilakis H., and Magoulas G.D. Personalising the Interaction in a Web-based Educational Hypermedia System: the case of INSPIRE, User-Modeling and User-Adapted Interaction, 13 (3), 213-267, 2003. Pdf

Magoulas, G.D., Papanikolaou, K.A. and Grigoriadou, M. Adaptive web-based learning: accommodating individual differences through system's adaptation, British Journal of Educational Technology, 34 (4), 511-527, 2003.

Papanikolaou K.A., Grigoriadou M., Magoulas G.D., and Kornilakis H. Towards New Forms of Knowledge Communication: the Adaptive Dimension of a Web-based Learning Environment, Computers and Education, 39 (4), 333-360, 2002. Pdf

Magoulas, G.D., Papanikolaou, K.A., and Grigoriadou, M. Neuro-fuzzy Synergism for Planning the Content in a Web-based Course’. Informatica 25 (1), 39-48, 2001. Pdf

Grigoriadou, M. and Papanikolaou, K.A. Learning Environments on the Web: The Pedagogical Role of the Educational Material. Themes in Education, 1 (2), 145-161, 2000. Pdf

B. Κεφάλαια Βιβλίων

Παπανικολάου Κ. Mάθηση βασισμένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραμματισμός και Οργάνωση Διαδικτυακών Εξερευνήσεων. Στο Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή, Α. Γόγουλου: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009.

Grigoriadou, M., Papanikolaou, K.A., Tsaganou, G., Gouli, E., Gogoulou, A. E-Competence Skills for Adaptive Learning Environments in Higher Education. In: I. Mac Labhrainn, C. McDonald Legg, D. Schneckenberg, J. Wildt: The Challenge of eCompetence in Academic Staff Development. CELT, NUI Galway, 155-166, 2006. Available at http://www.ecompetence.info/index.php?id=93 (eCOMPETENCE BOOK).

Papanikolaou, K.A. and Grigoriadou,M. Building an instructional framework to support learner control in Adaptive Educational Hypermedia Systems. In: G.Magoulas and S.Chen: Advances in Web-based Education: Personalized Learning Environments, Idea Group Publishing, 127-146, 2005. Pdf

Gouli. E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., Grigoriadou, M. An Adaptive Feedback Framework to Support Reflection, Tutoring and Guiding in Assessment. In G.Magoulas, and S.Chen (Eds.) Advances in Web-based Education: Personalized Learning Environments, Idea Group Publishing, 178-202, 2005. Pdf

Παπανικολάου K.A. και Γρηγοριάδου Μ. Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων στο Διαδίκτυο. Στο: Σ. Ρετάλης (επιμ.): “Οι Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης. Εκδόσεις Καστανιώτη, 204-236, 2005. Pdf

Παπανικολάου K.A., Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ. Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισμικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία. Στο: Χ.Κυνηγός και Ε.Β.Δημαράκη (επιμ.) “Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής ”. Εκδόσεις Καστανιώτη, 119-160, 2002. Pdf

Παπανικολάου K.A. Δίκτυα Υπολογιστών. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαίδευση από απόσταση στο μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών", Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σεπτέμβριος 2000. URL: http://hermes.di.uoa.gr/informatics(Πλατφόρμα TopClass).


Γ. Διεθνή Συνέδρια

Papanikolaou, Κ. and Boubouka, M. Personalised Learning Design in Moodle. Proceedings of 20th International Conference on Advanced Learning Technologies, Tartu, Esthonia, July 2020, doi: 10.1109/ICALT49669.2020.00024

Tzelepi, M., Makri, K., Petroulis, I., Moundridou, M. and Papanikolaou, K. Gamification in online discussions: How do game elements affect critical thinking?, 2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Tartu, Estonia, 2020, pp. 92-94, doi: 10.1109/ICALT49669.2020.00035.

Papanikolaou K., Tzelepi M., Moundridou M., Petroulis I. Employing Social Network Analysis to Enhance Community Learning. In: Kumar V., Troussas C. (eds) Intelligent Tutoring Systems. ITS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12149. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49663-0_41

Petroulis I., Tzelepi M., Papanikolaou K. On the Design of Gamification Elements in Moodle Courses. In: Liapis A., Yannakakis G., Gentile M., Ninaus M. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11899, 2019. Springer, Cham.

Tzelepi, M., Petroulis, J. and Papanikolaou, K. Investigating gamification and learning analytics tools for promoting and measuring Communities of Inquiry in Moodle courses. 9th International Conference in Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning (MIS4TEL 2019), Ávila (Spain) | 26th-28th June, 2019.

Zalavra, E. and Papanikolaou, K., Makrh, K., Michos, K., Hernández-Leo, D. Exploiting peer review in microteaching through the LdFeedback App in teacher education. Workshop on Student assessment and learning design evaluation in TEL systems (TELAssess) in the context of MIS4TEL Ávila (Spain), 26th-28th June, 2019.

Zalavra, E. and Papanikolaou, K. Supporting the Learning Design Process: Insights Into Pre-service Teachers’ Perceptions. 17th European Conference on e-Learning, University of West Attica, Athens, Greece, 1-2 November 2018.

Tzelepi, M. and Papanikolaou, K. Critical Thinking for Personalization in Communities of Inquiry. 18th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2018), IIT Bombay, India, 09-13 July 2018.

Moundridou, Μ., Zalavra, E., Papanikolaou, K. and Tripiniotis, A. Collaborative content authoring: developing WebQuests using SlideWiki. 21th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018), Kos Island, Greece, 25-28 September 2018.

Kanelopoulos, J. Zalimidis P. and Papanikolaou, K. The experience of a flipped classroom in a mechanical engineering course on Machine Design: A pilot study, Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2017 IEEE. DOI: 10.1109/EDUCON.2017.7942892

Moundridou, M., Papanikolaou, K. Educating engineer educators on Technology Enhnaced Learning based on TPACK, Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2017, 1243-1250. IEEE. DOI: 10.1109/EDUCON.2017.7943007

Papanikolaou, K., Gouli, E., Makri, K., Sofos, I., Tzelepi, M. A Peer Evaluation tool of Learning Designs, In M. Sharples, K.Verbert, T. Klobucar (Eds.): EC-TEL 2016, LNCS 9891, pp. 1–14, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-45153-4_15.

Tzelepi, M., Papanikolaou, K., Roussos, P.On the construction of adaptable visualizations of communities and learners. In workshop 'Connecting Learning Analytics and Learning Design (CLAD 2016)' in conjuction with ECTEL2016, Lyon, 16 September.

Tzelepi, M., Papanikolaou, K., Roussos, P. Involving Learners in Content Analysis to Empower a Community of Inquiry. In Y. Li, M. Chang,M. Kravcik,E. Popescu, R. Huang, Kinshuk, N-S. Chen (Eds.), State-of-the-Art and Future Directions of Smart Learning, Lecture Notes in Educational Technology pp 433-443.

Tzelepi, M., Papanikolaou, K., Roussos, P., Tsakiri, A. Promoting Cognitive Presence through Asynchronous Discussions on Learning Design Tasks, E-Learn 2015 - World Conference on E-Learning, AACE.

Papanikolaou, K., Makri, K. and Roussos, P. Orchestrating teacher training on TEL as a community design activity. In workshop 'Design for Learning in Practice' of ECTEL 2015, Toledo, 18 September. Proceedings available here

Papazoi, E., Papanikolaou, K., and Gouli, E. Designing and Evaluating Personalised Courses with LAMS: the Designer Perspective. In G. Conole, T. Klobucar, C. Rensing, J. Konert, E. Lavoue (Eds.) Lecture Notes in Computer Science 9307 (LNCS9307) pp. 622-625, DOI 10.1007/978-3-319-24258-3_73.

Papanikolaou, K. How Authoring Content for Personalised Learning may Cultivate Learning Design Skills? 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014), 7-9 July 2014, Athens, pp. 94-98.

Papanikolaou, K., Gouli, E., Makri, K. Designing pre-service teacher training based on a combination of TPACK and Communities of Inquiry. Proceedings of 5th World Conference on Educational Sciences (WCES-2013), Procedia – Social and Behavioral Sciences 116 (2014) pp. 3437 – 3442.

Papanikolaou, K., Gouli, E. Challenging pre-service teachers’ on collaborative authoring of Learning Designs in a blended learning context. 12th European Conference on e-Learning (ECEL 2013), 30-31 October, Sophia Antipolis, France.

Makri, K., Papanikolaou, K., Tsakiri, A., Karkanis, S. Training Teachers to learn by design, through a Community of Inquiry. 12th European Conference on e-Learning (ECEL 2013), 30-31 October, Sophia Antipolis, France.

Antonopoulos, A. & Papanikolaou, K. Collaborative Activities in a Personalized Learning Context. In . Jan Herrington et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (2013) pp. 2436-2442.

Souki, Α., Alexiou, Α., Papanikolaou, K., Paraskeva, F. Combining Learners’ Characteristics with a Self-Regulated Learning Model in an Adaptive Educational Hypermedia System for maximizing Learning, 4th Workshop on Self-Regulated Learning in Educational Technologies (SRL@E T): Modeling, Evaluating, Supporting, and Fostering MetaCognition with Computer-Based Learning Environments in the context of the 11th International Conference on Intelligent Tutoring Systems 2012 (ITS 2012), Crete, Greece, 14-18 June, 2012.

Papanikolaou, K. Web-Enhanced Learning Scenarios. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) pp. 1158–1162.

Papanikolaou, K. and Gouli, E. Collaboration as an opportunity for individual development. International Conference οn Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2010), Thessaloniki, Greece, November 24-26, 2010. pdf

Alimisis, D., Arlegui, J., Fava, N., Frangou, S., Ionita, S., Menegatti, E., Monfalcon, S., Moro, M., Papanikolaou, K., Pina, A. Introducing robotics to teachers and schools: experiences from the TERECoP project, Constructionism 2010, Paris, France, 16-20 August, 2010.

Papanikolaou, K. and Boubouka, M. Integrating individual and collaborative tasks in a project-based e-learning context. In Proceedings of the IADIS Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009) conference, Rome, Italy, 20 - 22 November 2009. pdf Outstanding paper award!

Frangou, S. and Papanikolaou, K. On the development of robotic enhanced learning environments. In Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009), Rome, Italy, 20 - 22 November 2009.

Papanikolaou, K. and Grigoriadou, M.Co-authoring personalised educational content: teachers' perspectives. AIED workshop 'Enabling Creative Learning Design: How HCI, User Modelling and Human Factors Help', held in conjunction with the 14th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2009), July 6-10, 2009, Brighton, UK. pdf

Alimisis, D., Frangou, S., Papanikolaou, K. A Constructivist Methodology for Teacher Training in Educational Robotics: the TERECoP Course in Greece through Trainees' Eyes. ICALT 2009: The 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 14-18 July 2009, Latvia.

Papanikolaou, K., Grigoriadou, M. (2008). Sharing knowledge and promoting reflection through the learner model. In: Proceedings of the ‘Intelligent Support for Exploratory Environments’ workshop in the context of the third European Conference on Technology-Enhanced Learning (EC-TEL '08), Maastricht School of Management, Maastricht, The Netherlands. Πρακτικά workshop διαθέσιμα στο ceur-ws.org/Vol-381

Boubouka, M., Papanikolaou, K., Grigoriadou, M. (2008). Integrating Peer Evaluation in the Project Based Adaptive Educational System MyProject. ED-MEDIA 2008, Vienna, Austria, June 30 - July 4, 2008. Pdf

Papanikolaou, K. Frangou, S., Alimisis, D. (2008). Teachers as designers of robotics-enhanced projects: the TERECoP course in Greece, In proceedings of the TERECoP Workshop “Teaching with robotics: didactic approaches and experiences” organised in the context of SIMPAR 2008 conference, University of Padova, 2008. pdf

Christodoulopoulos C. and Papanikolaou Κ. (2007). Group Formation Tool in a E-Learning Context. IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), October 29-31, Patras, Greece. Pdf

Boubouka, Μ., Papanikolaou, Κ., Grigoriadou, Μ. (2007) Teaching Educational Software Design by engaging Students in the evaluation of a project-based Adaptive Educational System. Informatics Education Europe ΙΙ, 29-30 November 2007, Thessaloniki, Greece. Pdf

Papanikolaou Κ., Gouli, Ε., Grigoriadou, Μ. (2007). Investigating Individual-to-Group and Group-to-Individual Influences. In: P.Brusilovsky, M. Grigoriadou, K. Papanikolaou (Eds.): proceedings of Workshop on Personalisation in E-Learning Environments at Individual and Group Level, 11th International Conference on User Modeling (UM2007), June 2007, Corfu, Greece. Available at PeLEIGL

Christodoulopoulos C. and Papanikolaou Κ. (2007). Investigation of Group Formation using Low Complexity Algorithms. In: P.Brusilovsky, M. Grigoriadou, K. Papanikolaou (Eds.): proceedings of Workshop on Personalisation in E-Learning Environments at Individual and Group Level, 11th International Conference on User Modeling (UM2007), June 2007, Corfu, Greece. Available at PeLEIGL

Alimisis, D., Moro, M., Arlegui, J., Pina, A., Fragou, S., Papanikolaou, K. (2007). Robotics & Constructivism in Education: the TERECoP project, Eurologo 2007, August 2007, Bratislava. Pdf

Grigoriadou, M. and Papanikolaou, K. (2006). Authoring Personalised Interactive Content. 1st International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP06), IEEE Computer Society, pp. 80-85, December 4-5, 2006, Athens, Greece. Pdf

Papanikolaou, K. and Grigoriadou, M. (2006). Towards a constructivist approach in the design of Adaptive Educational Systems. In P. Kommers & G. Richards (Eds.)¨ Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2006 (ED-MEDIA), 2596-2601. Chesapeake, VA: AACE. Pdf

Grigoriadou, M., Papanikolaou, K., Gouli, E. (2006). Investigating How to Group Students based on their Learning Styles, Workshop on Web-based Education and learning styles, to be held at the 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006), July 5-7, Kerkrade, The Netherlands, 1139–1140. Pdf

Papanikolaou, K., Gouli, E., Grigoriadou, M. (2006). Group Formation For Collaborative Concept Mapping. 2nd International Conference on Concept Mapping (CMC2006), Costa Rica, 5-8 September. Pdf

Papanikolaou, K. and Grigoriadou, M. (2005). Learning activities and aids in adaptive learning environments, In Proceedings of the IADIS International Conference "Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005), Porto, Portugal, 14 -16 December 2005.Pdf

Papanikolaou, K. and Grigoriadou, M. . Modelling and Externalising Learners’ Interaction Behaviour. In Proceedings of the "Learner Modelling for Reflection, to Support Learner Control, Metacognition and Improved Communication between Teachers and Learners (LeMoRe05)" workshop in the context of AIED2005, Amsterdam, Netherlands, July 2005 (to appear).Pdf

Gouli. E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., Grigoriadou, M. How to Qualitatively + Quantitatively Assess Concept Maps: the case of COMPASS. In Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2005), Amsterdam, Netherlands, July 2005 (to appear). Pdf

Papanikolaou, K., Grigoriadou, M., Alexi, A., Samarakou, M. Designing Project-based Adaptive Educational Systems. 2005 WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION, Athens, Greece, July 2005 (to appear).Pdf

Gouli. E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., Grigoriadou, M. Evaluating Learner’s Knowledge Level on Concept Mapping Tasks. In Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2005), Kaohsiung, Taiwan, July 2005 (to appear).

Papanikolaou, K., Grigoriadou, M. Accommodating learning style characteristifcs in Adaptive Educational Hypermedia. Workshop on Individual Differences in Adaptive Hypermedia organised in AH2004, Part I, Eindhoven, 22-26 August, 77-86. Pdf

Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. Designing an Adaptive Feedback Scheme to Support Reflection in Concept Mapping. Workshop on Individual Differences in Adaptive Hypermedia organised in AH2004, Part I, Eindhoven, 22-26 August, 126-135. Pdf

Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. COMPASS: An Adaptive web-based COncept Map Assessment tool. In the Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping, Pamplona, Spain, September 2004. Pdf

Kornilakis, H., Grigoriadou, M., Papanikolaou, K.A., Gouli, E. Using WordNet to Support Interactive Concept Map Construction. 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2004), 30 August-1 September, 2004, Finland, 600-604.

Papanikolaou K.A., Grigoriadou M. An Instructional Framework Supporting Personalized Learning on the Web. 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2003), 120-124, 9-11 July, 2003, Athens, Greece.

Magoulas, G.D., Chen, S.Y., and Papanikolaou, K.A. Integrating Layered and Heuristic Evaluation for Adaptive Learning Environments. Second Workshop on Empirical Evaluation of Adaptive Systems in conjuction with the User Modelling 2003 Conference (UM2003), 5-14, June 2003, University of Pittsburgh. Pdf

Papanikolaou K.A., Grigoriadou M., Kornilakis H., and Magoulas G.D. INSPIRE: an INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment. In S. Reich. M. Tzagarakis, P.M.E. De Bra, Hypermedia: Openess, Structural Awareness, and Adaptivity. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2266, 215-225. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. Pdf

Gouli, E., Papanikolaou, K., Grigoriadou, M. Personalizing Assessment in Adaptive Educational Hypermedia Systems. Ιn: P. De Bra, P. Brusilovsky, and R. Conejo (eds.): Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-based Systems. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2347, 153-163. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2002. Pdf

Papanikolaou, K.A., Magoulas, G.D., Grigoriadou, M. A Connectionist Approach for Supporting Personalized Learning in a Web-based Learning Environment. In: Brusilovsky, P., Stock, O., Strapparava, C. (eds.): Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-based Systems. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1892, 189-201. Springer-Verlag, Berlin, 2000. Pdf

Μagοulas, G.D., Papanikolaou, K.A., Grigoriadou, M. Computational intelligence in adaptive educational hypermedia. In Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks 2000 (CD-ROM), Como, Italy, July 2000. Pdf

Grigoriadou M., Papanikolaou K.A., Cotronis Y., Velentzas C. and Filokyprou G. Designing and Implementing a Web-based course, In: G. M. Chapman (ed.): Proceedings of the Fourth International Conference on Computer Based Learning In Science (CBLIS'99), University of Twente, Enschede, The Netherlands, published by Pedagogical Faculty of University of Ostrava, Czech Republic, p. H5, 1999.

Magoulas, G.D., Papanikolaou, K.A., Grigoriadou M. Towards a computationally intelligent lesson adaptation for a distance learning course, In: D.C.Martin (ed.): Proceedings of the IEEE Computer Society for International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI'99), 5-12, Chicago, U.S.A., 1999. Pdf

Papanikolaou, K.A., Magoulas, G.D., Grigoriadou, M. A connectionist approach for adaptive lesson presentation in a distance learning course. In: CD-ROM Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS for International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'99), paper #680, Washington, IEEE Catalog Number 99CH36339C, IEEE Press, 1999.

Magοulas, G.D., Papanikolaou, K.A., Grigoriadou, M. Adaptive lesson presentation based on connectionist knowledge representation. In Proceedings of the International Conference on Education and Technology, Edinburgh, 1999.


Δ. Ελληνικά Συνέδρια

Νικητοπούλου, Σ., Ασημακόπουλος, Κ., Βουνάτσος Γ., Κοράκης Κ., Παπανικολάου, K. To Φωτόδεντρο στη σχολική τάξη των ΕΠΑΛ. Στο: 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2019. Διαθέσιμο στο: https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2635.pdf

Πετρούλης, I., Τζελέπη, M., Παπανικολάου, K. Εφαρμογή τεχνικών παιγνιοποίησης σε Κοινότητες Διερεύνησης. Στο: 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2019. Διαθέσιμο στο: https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2667.pdf

Γεωργιάδη Κ. και Παπανικολάου, Κ. Ενίσχυση των κινήτρων και των γνώσεων των μαθητών με την αξιοποίηση ενός διερευνητικού μοντέλου διδασκαλίας και τη χρήση Arduino. Στα Πρακτικά Εργασιών του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου, 2018.

Τρυπινιώτου, Α., Παπανικολάου, Κ., Γασπαρινάτου, Α. Μελέτη περίπτωσης "Αντεστραμμένης τάξης" στη διδασκαλία Μονοδιάστατων Πινάκων. "Η Δημιουργικότητα και η Καινοτομία στην Εκπαιδευτική Πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών & Πρότυπων Σχολείων". Αθήνα, 2 - 4 Νοεμβρίου 2018, ΔΕ Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, ΙΕΠ, και Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ.

ΤΖαλαβρά, Ε. και Παπανικολάου, Κ. Το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης υποψήφιων εκπαιδευτικών. Στο: Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 310-319, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017. ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2512.pdf

Νικολοπούλου , Μ., Μακρή, Α., Παπανικολάου, Κ., Επιδράσεις της κοινωνικής διάστασης και του ρόλου του συντονιστή σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης. Στο: Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 345-356, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017. ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2515.pdf

Μαζαράκη, Δ., Παπανικολάου, Κ., Μακρή, Α. Παιδαγωγική Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 σε εκπαιδευτικά σενάρια από υποψήφιους εκπαιδευτικούς Στο: Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 320-333, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017. ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2513.pdf

Πετρούλης, Ι., Μ. Γρηγοριάδου, Παπανικολάου, Κ.Α.,Πλαίσιο σχεδιασμού μαθημάτων για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής το οποίο βασίζεται στους μηχανισμούς της παιχνιδοποίησης και το θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων διερεύνησης Στο: Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 841-847, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017. ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2557.pdf

Παπανικολάου, Κ.Α., Γουλή Ε., Μακρή, Α., Σοφός, Ι., Τζελέπη, Μ. Συγγραφή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση το πλαίσιο TPACK: το περιβάλλον PeerLAND. Στα Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23-26 Σεπτεμβρίου, 2016.

Τζελέπη, Μ., Παπανικολάου, K., Ρούσσος, Π. Αναπτύσσοντας προσαρμόσιμες οπτικοποιήσεις κοινοτήτων και εκπαιδευομένων. Στα Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23-26 Σεπτεμβρίου, 2016.

Ζαλαβρά, Ε., Παπανικολάου, Κ. Το wiki ως Συνεργατικό Περιβάλλον Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Σεναρίων. Στο: Β.Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30/10/2015 – 1/11/2015. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2300.pdf

Παπανικολάου, Κ.Α., Μακρή, Α., Τζελέπη, Μ., Μάλλιαρης, Κ. (2015), Οι «Σχεδιαστικές Προκλήσεις» ως Δομικό Στοιχείο της Ασύγχρονης Επικοινωνίας και Συνεργασίας σε μία Κοινότητα Διερεύνησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Θεσσαλονίκη, 30/10/2015 - 01/11/2015.

Παπανικολάου, Κ.Α., Μακρή, Κ., Γρηγοριάδου, Μ., Κουνενού, Κ., Ρούσσος, Π., Τσακίρη, Α., Καρκάνης, Σ. (2015), Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: "Μικτό Μοντέλο στην Επιμόρφωση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών και ο Ρόλος των Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών: Δυνατότητες και Προκλήσεις", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Θεσσαλονίκη, 30/10/2015 - 01/11/2015.

Γουλή Ε., Παπανικολάου Κ., Μακρή, Κ. Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση μαθησιακών σχεδιασμών με βάση το πλαίσιο TPACK. Στα Πρακτικά Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-4 Οκτωβρίου 2014.

Παπαζώη, Ε., Παπανικολάου Κ., Γουλή Ε., Γρηγοριάδου, Μ. Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS. Στα Πρακτικά Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-4 Οκτωβρίου 2014.

Παπανικολάου, Κ. και Χήνου, Δ. Εξατομικευμένη μάθηση και συνεργασία στην Εκπαίδευση από Απόσταση: το προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης INSPIREus. 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως (ICODL 2013). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 8 -10 Νοεμβρίου 2013, 6ος Τόμος, σελ. 21-32.

Παπανικολάου, Κ., Γουλή, Ε. και Μακρή, Ε. Ένα μικτό πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως (ICODL 2013). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 8 -10 Νοεμβρίου 2013, 1ος Τόμος, σελ. 243-255.

Φράγκου, Σ. και Παπανικολάου, Κ. H ρομποτική για τους εκπαιδευτικούς: πρόκληση του εφικτού ή του ανέφικτου; Στα: Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.eu/new/conf?cid=20

Παπανικολάου, Κ. και Νομικός, Ε. Αθέμιτη Χρήση Πληροφοριών από το Διαδίκτυο και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Βόλος, 27-30 Σεπτέμβρη 2012.

Λιλέ, Π. και Κ. Παπανικολάου. Διερευνώντας δράσεις που υποστηρίζουν ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα στο δημοτικό. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, 20-22 Απριλίου 2012, Φλώρινα.

Γεραφέντης Σ., Κοκκίνης Κ., Παπανικολάου,Κ. Αναπτύσσοντας αυτοσχέδια ρομπότ ως ένα αυθεντικό πλαίσιο ανάπτυξης συνθετικών εργασιών. Στο: Β.Σπηλιωτοπούλου (επιμ.): Εργαστήριο «Πτυχές της Οπτικοποίησης: Ερευνητικά Παραδείγματα από Διαφορετικά Εκπαιδευτικά Πλαίσια», 2ο Επιστημονικού Συνεδρίου ΑΣΠΑΙΤΕ, Δεκέμβριος 2011, Αθήνα.

Παπανικολάου, Κ. Οπτικοποίηση Στοιχείων Αλληλεπίδρασης με Στόχο την Καλλιέργεια Γνωστικών και Μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε ένα Πλαίσιο η-μάθησης. 2ο Επιστημονικού Συνεδρίου ΑΣΠΑΙΤΕ, Δεκέμβριος 2011, Αθήνα.

Χωριανοπούλου, Ε., Παπανικολάου, Κ. Μεταγνωστικές δεξιότητες σε πλαίσιο μάθησης που βασίζεται σε συνθετικές εργασίες και ενσωματώνει τεχνολογικά περιβάλλοντα: η περίπτωση του MyProject. 6ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση ‘Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη’, Μάιος 2011, Σύρος.Pdf

Γιαννακάς, Φ., Παπανικολάου, Κ. Η ανάλυση αλληλεπίδρασης σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 7ο Συνέδριο ‘Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση’, Σεπτέμβριος 2010, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος. Pdf

Παπανικολάου, Κ. Τζελέπη, Μ. Μοντέλο Εκπαιδευόμενου ως εργαλείο αναστοχασμού για μαθητές Γυμνασίου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Απρίλιος 2010, Αθήνα, σελ. 170-179. Pdf

Μαλλιάρα, Π., Παπανικολάου, Κ. Μία Πρόταση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: ‘Πρόσωπο με Πρόσωπο’, από Απόσταση ή Δημιουργική Σύνθεση των Δύο; 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτική της Πληροφορικής, Απρίλιος 2010, Αθήνα, σελ. 429-438. Pdf

Φράγκου, Σ., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ. Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Απρίλιος 2010, Αθήνα, σελ. 216-223. Pdf

Παπανικολάου, Κ., Αλιμήσης, Δ., Ασλανίδου, Σ., Πανέτσος, Σ. Χτίζοντας Γέφυρες: η Πρακτική της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιστημονικό Συνέδριο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009. ‘H εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα’, Δεκέμβριος 2009, Αθήνα.

Ρούσσου, Δ. και Παπανικολάου, K. Ενισχύοντας την αυτο-αξιολόγηση και επίγνωση των μαθητών με την οπτικοποίηση στοιχείων αλληλεπίδρασης σε ενα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, 5ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2009. Pdf

Φράγκου Σ., Παπανικολάου, K., Αλιμήσης Α., Κυνηγός Χ. Εκπαιδευτικοί σε ρόλο σχεδιαστή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής: η περίπτωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα πλαίσια του ΤERECoP project, 5ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2009. Pdf

Κωστούλια, A., Παπανικολάου, K., Μπούμπουκα, M. Συνεργατικές δράσεις στο πλαίσιο μάθησης με βάση συνθετικές εργασίες, 6ο Συνέδριο “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση”, Κύπρος, Σεπτέμβριος 2008. Pdf

Τζελέπη, M., Παπανικολάου, K., Παρασκευά, Φ. Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπαιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 28-30 Μαρτίου 2008, 343-352. Pdf

Μπούμπουκα, M., Παπανικολάου, K., Γρηγοριάδου, M. H εναλλακτική μέθοδος της ομότιμης αξιολόγησης στον προγραμματισμό, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 28-30 Μαρτίου 2008, 201-210. Pdf

Παπανικολάου K.A. και Γρηγοριάδου Μ. Σενάριο για τη Δια Βίου Μάθηση σε ένα Διαδικτυακό e-Περιβάλλον, 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, Νοέμβριος 2007. Pdf

Φράγκου, Ο., Αράπογλου, Α., Παπανικολάου K.A. Πτυχές παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικών σεναρίων σε διαδικτυακά μαθήματα, 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, Νοέμβριος 2007. Pdf

Παπανικολάου K.A., Φράγκου Σ., Αλιμήσης Α. Αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο σχεδίασης και εφαρμογής δραστηριοτήτων προγραμματιζόμενων ρομποτικών κατασκευών: το έργο TERECoP, 4ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2007. Pdf

Φράγκου Σ., Παπανικολάου Κ.Α., Αλιμήσης Δ. Παρουσίαση Λογισμικού RoboLab της Lego Dacta για την υποστήριξη προγραμματιζόμενων ρομποτικών κατασκευών, 4ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2007.

Κυριακού Χ., Μπούμπουκα Μ., Παπανικολάου Κ. και Γρηγοριάδου Μ. Διδακτική πρόταση για τη Δομή Επανάληψης στον Προγραμματισμό που συνδυάζει την εκπόνηση Συνθετικής Εργασίας υποστηριζόμενη από διαδικτυακό εκπαιδευτικόυλικό σε μορφή Μελετών Περίπτωσης, 4ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2007. Pdf

Ρούσσου Μ.-Χ., Παπανικολάου Κ.A., Σάμψων Δ. Μια Διδακτική Πρόταση για τη Δομή Επιλογής: Oι μαθητές συνεργάζονται, παίζουν και προγραμματίζουν, 4ο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, Μάιος 2007. Pdf

Παπανικολάου Κ.A. και Γουλή Ε. Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη Διδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης, 5ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006, 577-584. Pdf

Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ.A. Εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος, 5ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006, 593-600.

Παπανικολάου, Κ.Α., Γρηγοριάδου, Μ., Γλέζου, Κ. Αναπτύσσοντας αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή αρχάριων προγραμματιστών στις βασικές δομές προγραμματισμού, Πανελλήνιο Συνέδριο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», Βόλος, 6-7 Απριλίου 2006. Pdf

Παπανικολάου, Κ.Α., Γόγουλου, Α., Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ. Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Έννοια της «Διαδικασίας», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο “Διδακτική της Πληροφορικής”, Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005. Pdf

Αλέξη, Α., Παπανικολάου, Κ.Α., Γρηγοριάδου, Μ. Πρόταση Διδασκαλίας που Συνδυάζει Συνθετικές Εργασίες και Μελέτη Περιπτώσεων – Εφαρμογή στη Σχεδίαση Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο “Διδακτική της Πληροφορικής”, Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005. Pdf

Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., Παπανικολάου, Κ.Α. και Γρηγοριάδου, Μ. Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως εργαλείο Διδασκαλίας και Αξιολόγησης στο μάθημα Πληροφορικής Γυμνασίου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο “Διδακτική της Πληροφορικής”, Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005. Pdf

Παπανικολάου, K.A., Γρηγοριάδου Μ. Σχεδιάζοντας WebQuest Σενάρια Μαθημάτων με βάση Πολλαπλές Πηγές Πληροφορίας για τη Δομή, Λειτουργία, Αναβάθμιση Υπολογιστή, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005. Pdf

Παπανικολάου, K.A., Γόγουλου Α., Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου Μ. Mια Διδακτική πρόταση για την επαναληπτική δομή: «Μαύρο Κουτί» + MicroWorlds Pro, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005. Pdf

Γλέζου, Α., Γρηγοριάδου Μ., Παπανικολάου, K.A. Προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος στο Γυμνάσιο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005.

Papanikolaou, K.A., Grigoriadou, M. Designing Adaptive Instruction in the context of Adaptive Educational Hypermedia Systems. Στα: Μ.Γρηγοριάδου, Α.Ράπτης, Σ.Βοσνιάδου, X.Κυνηγός (Επιμ.): Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόμος Α, 699-708. Pdf

Grigoriadou, M., Papanikolaou, K.A., Tsaganou, G., Gouli, E., Gogoulou, A., Kornilakis, H., Ziovas, S. Enhancing the adaptive and adaptable functionality of Adaptive Educational Hypermedia Systems. Στα: Μ.Γρηγοριάδου, Α.Ράπτης, Σ.Βοσνιάδου, X.Κυνηγός (Επιμ.): Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Συνεδρίας Εργασίας "Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμεσων", 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόμος Β, 499-502. Pdf

Παπανικολάου, K.A. Το Διαδίκτυο ως εργαλείο διερεύνησης στο μάθημα της Πληροφορικής. Στα: Μ.Γρηγοριάδου, Α.Ράπτης, Σ.Βοσνιάδου, X.Κυνηγός (Επιμ.): Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Συνεδρίας Εργασίας "Διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό λογισμικό Πληροφορικής", 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόμος Β, 538-540. Pdf

Kornilakis, H., Papanikolaou, K.A., Gouli, E., Grigoriadou, M. Using Natural Language Generation to Support Interactive Concept Mapping. 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence ”Methods and Applications of Artificial Intelligence”, 2004

Παπανικολάου Κ.Α., Γρηγοριάδου Μ. Tο μαθησιακό στυλ, πηγή προσαρμογής στο προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων INSPIRE. Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 433-443, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Μάρτιος 2003.

Grigoriadou, M., Kornilakis, H., Papanikolaou, K., Magoulas, G. Fuzzy Inference for Student Diagnosis in Adaptive Educational Systems. In: I.P. Vlahavas and C.D. Spyropoulos (eds.): ‘Methods and Applications of Artificial Intelligence’. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 2308, 191-202. Springer-Verlag, Berlin, 2002. Pdf

Papanikolaou, Κ.Α., Grigoriadou, Μ., Kornilakis, H. Instructional and Interface Design in an Adaptive Educational Hypermedia System. Proceedings of Human Computers Interaction 2001, Panhellenic Conference with International Participation, 223-228, Patra, December 2001. Pdf

Gouli, Ε., Kornilakis, Η., Papanikolaou, Κ.Α., Grigoriadou, Μ. Adaptive Assessment Improving Interaction in an Educational Hypermedia System. Human Computers Interaction 2001, Panhellenic Conference with International Participation, 217-222, Patra, December 2001. Pdf

Γρηγοριάδου Μ., Παπανικολάου Κ.Α., Κορνιλάκης Χ. Εξατομικευμένη Μάθηση στο Διαδίκτυο: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα. Πρακτικά 1oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (CD-ROM), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Μάϊος 2001. Pdf

Γρηγοριάδου, M., Παπανικολάου, Κ.Α., Σαλβάνου Σ., Χατζηανδρέου Ε. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για Παροχή Εξατομικευμένης Μάθησης σε ένα Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα για Εκπαίδευση από Απόσταση. Πρακτικά πανελλήνιου συνέδριου με διεθνή συμμετοχή: «Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο, Ιούνιος 2001.

Παπανικολάου Κ., Γρηγοριάδου Μ., Μαγουλάς Γ., Κορνιλάκης Χ. H Αρχιτεκτονική του Προσαρμοστικού Εκπαιδευτικού Συστήματος INSPIRE. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", 265-274, Πάτρα, Οκτώβριος 2000.

Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ.Α., Φιλοκύπρου, Γ. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το Διαδίκτυο. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου "Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση", Ρέθυμνο, Οκτώβριος 1999. Pdf

D. Sampson, P.Syros, E.Gouli and Κ.Papanikolaou. "The challenge of connecting European schools on the internet: the Greek participation in the European project Web for Schools", 1st National Workshop on Informatics in the Secondary Education, Athens University of Economics and Business, April 1997.


Ε. Πρακτικά Συνεδρίων (Εκτεταμένη Περίληψη)

Σπύρου, Α., Παπαντωνίου, Ε-Ν, Παπανικολάου, Κ.Α., Μικτό μοντέλο μάθησης, εκπαιδευτική ρομποτική, lego/mindstorms, ηλεκτρονικές τάξεις, ανελκυστήρες 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ "Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξητου Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού", Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 5-6 Μαϊου 2017.

Παπανικολάου, Κ.Α., Μητάκη, Μ., Μακής, Θ-Γ, Μανουσγιαννάκης, Ρήγας, Α., Παπαδημητρίου, Δ. Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μηχανικοί σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες: Μία μελέτη περίπτωσης για το 'Σκυρόδεμα', 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ "Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξητου Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού", Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 5-6 Μαϊου 2017.

Τζελέπη, Μ. και Παπανικολάου, Μ. , Κατηγοριοποίηση ψηφιακού γνωστικού περιεχόμενου για κοινότητες εκπαιδευομένων με σκοπό την ανάπτυξη προσαρμόσιμων οπτικοποιήσεων. Στo: Α. Τζιμογιάννης (επιμ.) Βιβλίο Περιλήψεων του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0” , Κόρινθος, Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 27 Μαρτίου 2016.

Τζελέπη, Μ., Παπανικολάου, Μ., Ρούσσος, Π., Η οπτική των εκπαιδευόμενων για τον διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού με βάση το μοντέλο των κοινοτήτων διερεύνησης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, 14-16 Απριλίου 2016, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.


Grigoriadou M., Papanikolaou K., Kornilakis H., Magoulas G. Towards new forms of communication of knowledge in educational hypermedia systems. International Conference on Computer Assisted Learning (CAL) 2001, Warwick, April 2001.

Grigoriadou, Μ., Cotronis, Υ., Papanikolaou, Κ.Α. Simulations as Cognitive Tools in a Hypermedia System. The First Research Workshop of EDEN "Research and Innovation in Open and Distance Learning" (CD-ROM), Prague, March 2000.

Papanikolaou, K.A., Magoulas, G.D., Grigoriadou, M. The role of the educational material for personalised learning in a web-based course. The First Research Workshop of EDEN "Research and Innovation in Open and Distance Learning" (CD-ROM), Prague, March 2000.


Ελεύθερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο/μαθήματα στο Διαδίκτυο - 'Unlocking Knowledge'


Τελευταία Ενημέρωση 20 Φεβρουαρίου 2021